Zľakli sme sa, že sa v rieke vyskytli zmutované ondatry. Ale to len Izina, že sa vody netreba báť.