Združenie RONDEL

pri_práci

Naše združenie vzniklo v roku 2000 hlavne za účelom záchrany hradu Čabraď. Na tomto hrade ale pôsobíme už od roku 1997, kedy sme sa zúčastnili predstihových archeologických výskumov pod vedením PhDr. Václava Hanuliaka. Práve vďaka nemu sme na tomto nádhernom hrade.

Snažíme sa tiež pozbierať čriepky z histórie hradu, roztratené po rôznych archívoch a poskladať ich do mozaiky, vypovedajúcej o našej, neraz vzrušujúcej, histórie. Vďaka neustálemu štúdiu si zároveň sami rozširujeme vedomosti zo života našich predkov, z ich každodenného života, ktoré sa snažme v rámci možností vyskúšať aj v praxi. Takto vznikli naše experimenty s výrobou stredovekej keramiky, vypaľovanej v peci vykurovanej drevom, zapojenie sa do šermiarskej komunity a iné projekty.

Ďalším z cieľov, ktoré sme si pri založení dali je podpora propagácie hradu a celkove Krupinskej planiny, či regiónu Hont v ktorom leží. Zrealizovali sme preto dve kultúrne akcie priamo pod hradom, niekoľko výstav, vzniklo pár príspevkov o hrade v rádiu, novinách... Podporili sme aj vydanie niektorých zborníkov, kníh atď. V týchto aktivitách chceme aj naďalej pokračovať, veď vedomosti zamknuté na dne zásuvky ako keby ani neboli.

V Združení RONDEL je momentálne zaregistrovaných 12 riadnych členov. Okrem nich sa života na hrade zúčastňuje viac či menej pravidelne okolo 50 ľudí. V našom kolektíve vládne družná priateľská atmosféra, plná humoru. V divočine, v ktorej hrad leží sme závislí jeden od druhého a preto sa vždy navzájom podporujeme, pomáhame a nerobíme medzi sebou rozdiely.