Väčšina sa už pustila do roboty, žiaľ niekomu sa ešte nechcelo. Však my mu tie ruky rozviažeme.