Ďalší zas do hradnej sýpky pustili sa, by diery v murivách jej zaplátali