Nakoniec ich však únava zmorila a tak ku krátkemu odpočinku na nádvorí sa uložili a za všetkých ostatných oddychovali