Ctený vojvoda Bacil sám sa činnosti ujal a o blaho žalúdkov sa hladným postaral, vlastnými rukami ich nakŕmil