Po večernom opečení si dobrôt hlavy korunované do perín sa poberať musia a nádvorie prenechať už len strašidlám