Pomali sa črtá naše dielo a stena sa nezubí dierami štrbavými