prvá (marcová) brigáda
15.3.2013

Záznam v kronike