Aj ostatným bolo treba pomôcť do roboty. Keď sme mu tie ruky rozviazali už sa nedal zastaviť. Dalo sa len sklopiť zrak a makať.