Rozhodli sme sa začať od vchodu. Predsa len, človek sa cíti trochu bezpečnejšie, keď mu už za chrbtom nevisia také stalagtity.