Sravba stropu v prístavbe 2. brány
24.-25.5.2014

Záznam v kronike