Slávnostným prípitkom a zvolaním "Do práce!" najmladšej veľkovojvodkyne sa začal nádherný pracovný deň, kde poddaní so spevom rukávy si vykasali a do práce sa pustili