Krajšia časť národa vzala do ruky motorové kozy, by spásli večne rašiacu zeleň a nastolila poriadok na hradných nádvoriach