Pohľad panoramatický na strop(podlahu - to podľa toho, z ktorej strany sa na ňu človek díva) v prístavbe brány