A takýmto pohľadom na záver lúčili sme sa s hradom našim