Prezentácia hradu Čabraď

Pre návštevníkov hradu, ako aj iných záujemcov sme vytvorili flashovú prezentáciu hradu. Je k dispozícii na DVD nosiči, pretože jej veľkosť je momentálne 1,2 Gb. Okrem stručnej histórie a opisov jednotlivých budov obsahuje okolo 288 fotografii z hradu - nádvoria, jednotlivé budovy, detaily, diaľkové pohľady. Obsahuje tiež údaje o našom združení a zábery z brigád, informácie o ochrane prírody, 18 videí a pod.
Prezentácia sa sústavne dopĺňa o aktuálne informácie. Tu máte možnosť sa zoznámiť s veľmi oklieštenou ukážkou, kde nefungujú všetky odkazy a obrázky. Je to preto, že nie je v našich silách to celé dať na internet...


UKÁŽKA (2 Mb)Prezentácia je momentálne k dispozícii v Slovenskej a Maďarskej verzii, na Anglickej sa ešte pracuje.

Prezentáciu si môžte objednať na našej poštovej adrese,alebo mailom u webmastra. Prípadne telefonicky, osobne na hrade počas našej prítomnosti...

Adresa: Združenie RONDEL, M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen,
telefon: 0903 011 171
e-mail: loydlrondel.sk
cena: 8,96 € = 270,- SK (+ poštovné)

Môžte si vybrať zo štyroch verzií potlače CD nosiča.