Kontakt na Združenie R O N D E L

 • Presná adresa združenia:
 • Združenie R O N D E L
 • Železná Breznica 144
 • 962 34 Tŕnie
 • Predseda združenia:
 • Albert Loydl
 • Železná Breznica 144
 • 962 34 Tŕnie
 • tel.: 0903 011 171
 • e-mail: loydlrondel.sk
 • Podpredseda združenia 1:
 • + English contact 1
 • Radoslav Tomášik
 • --
 • tel.: +421 908 507 133
 • e-mail: tomasik.r86gmail.com
 • Podpredseda združenia 2:
 • Timea Šopoňová
 • --
 • --
 • tel.: 0907 510 784
 • e-mail: timearondel.sk
 • English contact 2:
 • Ondrej Valigura
 • --
 • --
 • tel.: 0902 381 532
 • e-mail: ovaliguragmail.com
 • Iné dôležité údaje:
 • číslo účtu: 460 25 19/5200 ,OTP Banka a.s. Banská Bystrica
 • IČO: 378 17 116
 • DIČO: 2021810395