Zrealizované granty

pri_práci

Naše združenie sa súsatvne snaží získať prostriedky na záchranu hradu. na ich získavaní spolupracuje s obcou, ktorej hrad patrí. Tak sa podarilo zabezpečiť prostriedky na rekonštrukciu II. vstupnej brány a konzerváciu priľahlého muriva.
V roku 2006 ale vandali vážne poškodili novú strechu na bráne a tak sa muselo začať odznova. Na nasledujúci rok sa podarilo združeniu získať grant na prestavbu krovu a výmenu krytiny.
Združenie však nezaspalo na vavrínoch a naďalej skúša podávať projekty na jednotlivé zámery obnovy hradu.