V tento mimoriadne daždivý rok je príjazd na hrad veľmi dobrodružný - zvlášť, keď je za autom vlečka plná piesku, ktorý treba na murovanie