Ale za toľkú námahu sa nám dostalo odmeny vo forme krásneho exempláru rybárika...