Augustová brigáda a septembrový víkend s Inexom

Záznam v kronike