Kým ostatní sa pustili do murovania v sýpke, Peťo sa s vervou pustil do izolácie strechy na prístavbe, kde začalo zase zatekať