Tomáš si vzal na starosť vytvorenie tehlovej klenby v jednom okne