Zrealizované granty

Na rok 2014 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisZákladné údaje:

Názov projektu:

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď - aby sa nám sýpka nerozsypala.

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
- zamurovávanie kavern v murivách hradu, prioritne v objekte sýpky
- domurovanie okenných záklenkov,
- doplnenie vyplavenej malty v klenbe pivničky pod sýpkou
- zhotovenie pultovej striešky nad touto pivničkou

Celková výška grantu:

1 888,00 €

Pridelená suma:

1 452,00

Naša spoluúčasť:

436,00

Opis projektu:

Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov zameraných na sanáciu drobných statických porúch. V roku 2014 je cieľom budova sýpky, ktorá je najmladšou stavbou hradu s veľmi subtílnymi stenami. Tie sú ohrozené postupným rozpadom okenných klenieb a bývalých trámových káps pôvodného stropu. Ich spevnením a zamurovaním sa zachráni táto pomerne dominantná a rozmerná stavba pred úplným rozpadom. Súčasťou projektu je aj zhotovenie pultovej ochrannej striešky nad malou pivnicou v južnej časti sýpky, pretože je vážne ohrozená rozpadom. Dažďová voda totiž už úplne vymyla maltu z klenby. Tá bude v rámci projektu doplnená, ale ďalšie zatekanie vody je už neprípustné.


Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na záchranu hradu - nehaseného vápna a reziva, ako aj strava dobrovoľníkov. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


Realizácia projektu:

Tu vás budeme postupne informovať o realizácii nášho projektu, aby ste boli vždy informovaný o dianí na hrade. Veríme, že úspešne dotiahneme toto dielo do konca, aby sa zachoval tento historický klenot pre budúce generácie a aby sa návštevníci hradu na ňom cítili príjemne.

Z projektu bolo zatiaľ zrealizované:

  • Bol zrealizovaný prvý prípravný workshop, počas ktorého sa chystal kameň potrebný na murovanie, doviezol riečny piesok a vykonali niektoré iné práce, ako je odstraňovanie sutiny od vybraného muriva, ktoré sa bude pri najbližšom workshope rekonštruovať.
  • Počas nasledujúcich workshopov sa doplňovala malta v klenbe pivničky a domurovala diera v nej
  • Následne sa zrekonštruovalo 6 trámových otvorov v interiéri sýpky v jej juhozápadnom nároží.
  • Začalo sa s rekonštrukciou okna vo východnej stene
  • Objednalo sa rezivo na realizáciu pultovej strechy nad pivničkou
  • Postavila za z reziva konštrukcia pultovej strechy nad pivničkou (zatiaľ provizórne zakrytá celtou, ktorá sa dodatočne vymení za strešnú fóliu)
  • Domurovali sa chýbajúce tehlové klenby dvoch okien
  • Dokončilo sa domurovávanie a rekonštrukcia ostatných trámových káps bývalého stropu a zamurovali sa diery nad nimi
  • Zamurovalasa veľká kaverna vo východnom múre, ktorú sme objavili po odstránení sutiny
  • Aby Ste si urobili predstavu o stave projektu, pozrite si fotodokumentáciu