Pôdorys hradu Čabraď1 - I. vstupná brána s premostením priekopy12 - hlavná obytná veža
2 - II. vstupná brána13 - západný palác
3 - štítová hradba14 - bastión horného hradu
4 - sýpka15 - severný dvor s baštou
5 - čeľadník16 - I. bašta
6 - III. vstupná brána17 - II. bašta
7 - veľké nádvorie horného hradu18 - III. bašta
8 - severný palác19 - IV. bašta
9 - tzv. pekáreň20 - V. bašta
10 - IV. brána21 - VI. bašta
11 - Východný palác.