Počítačové rekonštrukcie

Keďže hrad zanikol skôr, ako sa začala používať fotografia, nezachovali sa nám žiadne fotografie stavu pred vypálením. Preto sme odkázaní len na pár kresieb, ktoré zachytili hrad viac, alebo menej verne.
Našťastie súčasná technika nám umožňuje popustiť uzdu našej fantázie a zo súčasných fotografií vytvoriť pohľadové rekonštrukcie hradu. Daným rekonštrukciám predchádzali dlhé hodiny štúdia dochovaných zvyškov hradu, aby bolo možné verné zobrazenie detailov – komínov, okien a pod.
Vyberme sa preto spolu na malú exkurziu a pozrime sa, ako mohol hrad vyzerať.

Pohľadová rekonštrukcia zo západu - najviac tu vynikne mohutnosť hradu.
Takýto pohľad sa mohol naskytnúť pri pohľade od brodu cez riečku.
Pohľadová rekonštrukcia z juho-juhovýchodu.
Pohľadová rekonštrukcia z juhovýchodu.
Takto mohol hrad vyzerať zo severovýchodu.
Pohľad na hrad z prístupového hrebeňa.
Pohľad na hrad z južnej strany.
Takto mohol hrad vyzerať počas požiaru.
...jeho obhorené konštrukcie iste čmudili ešte pár dní po požiari...
Takýto pohľad sa mohol naskytnúť, keď zhasli posledné uhlíky.Veríme, že pomocou týchto rekonštrukcií ste si spravili predstavu, ako mohol hrad vyzerať. Snáď sa nám podarilo aspoň trochu verne zobraziť jeho krásu, vzľad a umiestnenie v krajine.