Naše zámery a štúdie, čo by sme radi s hradom spraviliŠtúdia obnovy, ktorú sme spracovali v roku 2001, bola prvým krokom k premyslenej záchrane hradu. Stanovili sme si v nej základné kroky a zámery, čo s ktorými objektami hradu zamýšlame spraviť, alebo si myslíme, že by sa urobiť mohlo. Vychádzali sme v nej z vtedajších vedomostí o hrade a preto ju treba brať len ako základný materiál, keďže sme zistili o stavebnom vývoji hradu nové podrobnosti. Na jej základe sa postupne spracúvajú dielčie zámery, ktoré sa prerokúvajú s príslušnými úradmi.

Tu vám dávame k dispozícii k nahliadnutiu jednotlivé materiály tak, ako vznikali a boli prerokované. Pokiaľ prišlo v skutočnej realizácii k nejakej zmene, tak to spôsobili práve okolnosti, povolenia a vyjadrenia, ktoré sme k nášmu zámeru dostali.Štúdia obnovy - rok 2001 (10,1Mb)
Zámer na rok 2007- momentálne nedostupné
Zámer na roky 2009 - 2010 (19.5Mb)