Združenie RONDEL - záchrana hradu Čabraď


Hrad_Čabraď

Osud odkazu našich predkov by nemal byť ľahostajný nikomu z nás. Naše pamiatky vznikali stáročia, sú kľúčom k našej minulosti, studnicou poznatkov a vedomostí, dôkazom umu predchádzajúcich generácií a mementom, kto sme a odkiaľ kráčame.

Žiadny kultúrny národ by nemal dopustiť, aby tieto pamiatky na minulosť zanikli vinou nezáujmu, veď tu nie sú len pre nás, ale mali by sa zachovať hlavne pre generácie, čo prídu po nás.

Práve preto vzniklo Združenie RONDEL. Snažíme sa, aby jedna jedinečná pamiatka – hrad Čabraď, definitívne nezanikla a nestratila sa z našich dejín. Zbierame čriepky z jeho histórie, spájame ich do príbehu tak, ako sa snažíme bojovať o zachovanie každého kameňa z jeho muriva.

Poďte s nami a pridajte sa k vzrušujúcej ceste našou históriou a sami svojou prácou vykrešte svoje meno do stránok našich dejín.

© dux Bacil